Analytisk kemi, masspektrometri, 15 hp

Om kursen

Kursen avser att ge en bred och fördjupad kunskap om modern masspektrometrisk analysmetodik. Koppling till separationsmetoder, samt kvalitativ och kvantitativ dataanalys ingår. De olika masspektrometriska teknikerna jämförs ingående och utvärderas för olika applikationer och analytiska problemställningar. Kursen förmedlar både praktiska och teoretiska färdigheter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen