Livets molekyler, orienteringskurs, 7,5 hp

Kursen är en orienteringskurs för den som vill veta mer om den levande cellens molekyler och kemi. Kursen behandlar bland annat DNAs betydelse för arkeologiska och kriminaltekniska metoder, samt proteiners fascinerande roller i centrala uppgifter. Proteiners utseende och form har stor betydelse for att vi ska få funktionsdugliga celler. Vad som händer när det blir fel diskuteras också. Kursen ges i form av en föreläsningsserie, med laborationsinslag, av världsledande forskare vid institutionen.

Kursen ges Januari - Maj.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen