Molekylära livsvetenskaper, 7,5 hp

Om utbildningen

Detta är en distanskurs på halvfart och vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i biokemi. Kursen tar upp de grundläggande biologiska molekylerna, proteiner, nukleinsyror och kolhydrater och deras kemiska samspel i den levande cellen. Kursen behandlar grundläggande kemiska principer (termodynamik, kemisk bindning samt kinetik) som är nödvändiga för att förstå de reaktioner som sker i cellen. Elementär metabolism och överföring av genetisk information tas också upp. Kursen bygger på distansstudier där bok, inspelade föreläsningar och distansövningar ger grunden. Campusförlagda träffar och tentamenstillfällen förekommer och är obligatoriska.

Mer information:

http://www.kemi.su.se/utbildning/kurser

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen