Biokemi I, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till biokemi. Kursen behandlar grunderna för proteiners, enzymers,

kolhydraters, lipiders, membraners och nukleinsyrors struktur och egenskaper. Cellers metabolism,

bioenergetik och informationsöverföring.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen