Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Moderna kemiska metoder

Kursen ger en översikt över ett antal teoretiska och experimentella kemiska metoder, deras styrkor, begränsningar, samt hur de tillämpas på biologiska system. De metoder som kursen behandlar är diffraktion och elektronmikroskopi, spektroskopi, masspektrometri, bioinformatik och molekylmodellering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.