Biokemisk toxikologi, 15 hp

Om kursen

Kursen är indelad i tre moment:

Moment 1. Toxikologisk metabolism, behandlar hur kroppsfrämmande ämnen (xenobiotika) samt reaktivt syre metaboliseras och oskadliggörs.

Moment 2. Toxikologiska mekanismer, behandlar olika mekanismer för celldöd pga toxisk skada och kemisk carcinogenes. Screening av potentiellt carcinogena ämnen och riskevaluering tas också upp.

Moment 3. Ett problembaserat litteraturprojekt som avser att ge en förståelse för olika parametrar viktiga att beakta inom toxikologi.

Tid: Kursen ges mars till juni (period C-D)

Kursansvarig: Joe de Pierre

Mer information:

http://www.kemi.su.se/english/education

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen