Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biologiska membraners struktur och dynamik

Kursen ger kunskaper om membraners 3D-struktur och egenskaper, membranproteiners struktur, funktion, expression och biogenes, och transportprocesser över biologiska membraner.

Kursen ges endast på engelska och vi hänvisar till den info som finns den engelska kurssidan.