Proteiners molekylära egenskaper: struktur, funktion och proteinsjukdomar, 15 hp