Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spektroskopi av biologiska molekyler

Kursen behandlar experimentella spektroskopiska metoder som UV/synlig spektroskopi, cirkulärdikroism, fluorescens, infraröd och Raman spektroskopi, och andra biofysikaliska metoder, deras tillämpningar inom livsvetenskap, samt biomolekylernas struktur, funktion och dynamik.

  • Kontakt

    Kursansvarig och examinator
    Kemiska sektionens kansli & studentexpedition