Geografiska informationssystem och kartografi, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om digital geografisk informationsbehandling och kartografi. Kursdeltagarna skall självständigt kunna skapa enklare kartor och göra analyser. Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för digital hantering av geografisk information, både teoretiskt och genom tillämpade exempel.

Innehåll och arbetsmetoder

Stor vikt fästs vid analys och tolkning av geografisk information. De teoretiska kunskaperna kring geografisk information utvecklas genom individuella seminarieuppgifter och gruppövningar. Inom kursen genomförs gruppvis ett antal projektarbeten med olika tematiska innehåll där olika former av datafångst och analys används.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen