Ekonomisk geografi, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar globalisering och ekonomisk strukturomvandling och hur detta innebär ojämn geografisk utveckling. I den pågående ekonomiska omvandlingen utvecklas stora transnationella företag och små företag etableras. Detta sker inom olika näringar; jordbruk, industri och tjänster. Perspektivet är brett samhällsvetenskapligt och diskuterar relationer mellan ekonomiska, politiska och sociala processer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen