Geografisk informationsbehandling II, 7,5 hp

Om kursen

I kursen arbetar du med både raster- och vektodata och olika programvaror. Kursen består till stor del av ett projektarbete med tillämpning inom GIS. I tillägg till analyserna kommer även presentationen av informationen såsom visualisering, 3D-presentationer och webbpublicering av kartor att fördjupas i föreläsningar, övningar och seminarier. Frågor kring datafångst av skilda slag behandlas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen