Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö, 30 hp

Om utbildningen

Kursen består av fyra delar: 1 Historisk geografi med tillämpningar som berör Europas och Sveriges historiska geografi och landskapets förändringar. 2 Den urbana kulturmiljön tar upp den byggda miljöns historia samt värderingar av den inom planering eller Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv som behandlar aktuella miljöfrågor – globala och lokala – och teorier om miljö och samhälle med fokus på politisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. 3 Landskapsarkeologi där man ur arkeologisk synvinkel studerar landskapet samt belyser hur det behandlas inom kulturmiljövården. 4 Kursen avslutas med ett tillämpat självständigt arbete. Några delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen