Kulturgeografi II, 30 hp

Om utbildningen

Kursen består av momenten Migration och globala processer, 7,5 hp, Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp, Ekonomisk geografi, 7,5 hp, och Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp. Innehållet i de första tre momenten framgår av beskrivningarna av kurserna med samma namn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen