Migration och globala processer, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen belyser processer som driver och påverkar migration mellan länder samt rörlighet mellan landsbygd och stad. Konsekvenser av ökad rörlighet samt migranters villkor och egna strategier behandlas. Perspektivet är internationellt och hämtar exempel både från det globala nord och det globala syd.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen