Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp

Om utbildningen

Hur uppstår ett miljöproblem? När blir en fråga en miljöfråga? Kursen behandlar aktuella miljöfrågor – globala och lokala – och teorier om miljö och samhälle med fokus på politisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. Exempel från landsbygd och städer i Sverige, Europa och Afrika diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen