Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp