Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder

Syftet med kursen är att genom undervisning i samhällsvetenskapliga och rumsliga metod, förbereda studenterna för empirisk materialinsamling och uppsatsarbete under senare kurser i kulturgeografi eller samhällsplanering. Kursen ger studenten kunskap om hur man kommer fram till ett vetenskapligt problem, vilka etiska aspekter förekommer i forskningsprocessen, hur man värderar källor och olika datainsamlingsmetoder, och hur man kan identifiera relevant forskning inom ett visst tema. Kursen ger en introduktion till båda kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom kulturgeografi och samhällsplanering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.