Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder

Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder ger dig vektyg för senare kurser i samhällsplanering och kulturgeografi. I kursen behandlas vetenskapliga förhållningssätt, källor och datainsamlingsmetoder, etiska aspekter, kvantitativa och kvalitativa metoder med mera.

Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp, ingår bland annat i Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, vid Stockholms universitet.

 

 

 • Kursupplägg

  Syftet med kursen är att genom undervisning i samhällsvetenskapliga och rumsliga metod, förbereda för empirisk materialinsamling och uppsatsarbete under senare kurser i kulturgeografi eller samhällsplanering.

  Kursen ger kunskap om hur man kommer fram till ett vetenskapligt problem, vilka etiska aspekter förekommer i forskningsprocessen, hur man värderar källor och olika datainsamlingsmetoder, och hur man kan identifiera relevant forskning inom ett visst tema. Kursen ger en introduktion till båda kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom kulturgeografi och samhällsplanering.

  Undervisning

  Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, seminarier, laborationer, workshop och handledning.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter kursen förväntas du kunna: 

  • redogöra för och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt inom samhällsplanering och kulturgeografi.
  • kritiskt värdera källor och datainsamlingsmetoder.
  • reflektera över etiska aspekter.
  • argumentera för för- och nackdelar med olika kvantitativa respektive kvalitativa metoder.
  • identifiera aktuell forskning inom relevant tema i vetenskapligt litteratur genom referens- och litteraturdatabaser.
  • tillämpa olika typer av kvalitativa insamlings- och analysmetoder.
  • tillämpa grundläggande deskriptiv statistik.

  Examination

  Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen.

  Examinator: Anders Rickegård, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Inom kurspaket och program

  Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och genus, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer, 30 hp, och andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition