Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv

Kursen behandlar aktuella miljöfrågor – globala och lokala – och teorier om miljö och samhälle med fokus påpolitisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. Viktiga teman som tas upp är den politiska och ekonomiskamaktens ansvar, betydelsen av lokal kunskap och deltagande i förändringsprocesser, den diskursiva maktenöver miljöfrågor (hur, varför och av vem formuleras ett miljöproblem, vad innebär hållbar utveckling?) samtnaturvårdsfrågor som till exempel bevarande av biologisk mångfald. Exempel från landsbygd och städer i Sverige,Europa och Afrika diskuteras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.