Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Boende, segregation och flyttningar

På kursen studerar du boende, segregation och flyttningar och samband däremellan ur ett brett perspektiv, i Sverige och världen.

Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp, ges fristående, som en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och genus, 30 hp, och Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration, 30 hp, som en valbar kurs på andra terminen inom kulturgeografi och inom Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp. Kursen är även valbar inom Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.

 • Kursupplägg

  På kursen studeras boende, segregation och flyttningar och samband däremellan ur ett brett perspektiv, i Sverige och världen. Vidare studeras orsaker till segregation och hur segregationen påverkar individer och samhällen, och särskilda fall såsom segregation av äldre och migranter. Inte minst behandlar kursen hur segregationen påverkas av bostadsmarknadens struktur. Ett centralt tema är vad som styr människors flyttningar så som preferenser och bostadsförhållanden, samt hur grannskap och städer formas av individers flyttningar. Kursen ger prov på metoder och data för analys av segregation och flyttningar.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är föreläsningar, seminarier och övningar.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • jämföra bostadssystems utformning och hur de påverkar människors levnadsvillkor.
  • beskriva och analysera lokala bostadsmarknader och flyttmönster i ett livsloppsperspektiv.
  • redogöra för forskningen om hur blandade och homogena grannskap påverkar människors livsvillkor samt hur grannskap och städer formas av individers flyttningar.
  • identifiera och analysera teoretiska och empiriska ansatser inom segregationsforskning under det senaste århundradet.

  Examination

  Examination sker genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning vid seminarier och övningar.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition