Samhällsplaneringens processer, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i samhällsplaneringens processer. Kursen behandlar hur olika planer och styrinstrument produceras och tillämpas i samspel mellan olika aktörer, organisationer och institutioner. Kursen behandlar hur planeringsprocess styrs, regleras och organiseras utifrån olika institutionella förutsättningar med utgångspunkt processorienterade planeringsteorier och centrala planeringsbegrepp som makt och legitimitet, rationalitet och delaktighet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen