Samhällsplaneringens praktiker, 7,5 hp

Kursen studerar samhällsplaneringens praktiker och tillämpar kunskaper om samhällsplaneringens organisation och processer genom ett uppsatsprojekt där insamling av primärdata från pågående eller genomförd planering sker under en fältkurs i en svensk region.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen