Kulturgeografi III, 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att träna din förmåga till vetenskapligt arbete i kulturgeografi. Kursen består av ett moment i kulturgeografisk teori och metod, 15 hp, och ett examensarbete i kulturgeografi, 15 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen