Planeringens utmaningar i syd - fokus Afrika, 7,5 hp

Om utbildningen

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen behandlar samhällsplanering i syd med fokus på Afrika. För att förstå dagens situation diskuteras olika planeringsstrategier och hur dessa har påverkats av olika utvecklingsteorier. Inom ramen för detta behandlas den snabba urbaniseringen och de utmaningar den för med sig för samhällsplaneringen. Även rurala frågor såsom markägostrukturer och miljöförändringar samt kopplingar mellan stad och landsbygd tas upp.

Syfte och kunskapsmål

Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna redogöra för och analysera konsekvenserna av olika planeringsstrategier samt kunna diskutera de framtida utmaningarna för samhällsplaneringen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen