Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning

  • 30 hp

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att studenten skall kunna genomföra omvärldsanalyser. Det innebär att han/hon kan redogöra för vad omvärldsanalys innebär. Studenten kan använda olika arbetssätt inom omvärldsanalys samt kritiskt och självständigt granska modeller inom omvärldsanalys.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av tre moment: Det första momentet ger perspektiv på omvärldsanalyser. Olika arbetssätt presenteras av företrädare för organisationer. Under det andra momentet får studenterna träna i att göra omvärldsanalyser för att i det avslutande tillämpade momentet i en extern organisation göra omvärldsanalyser ”på riktigt”.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.