Historisk geografi med tillämpningar, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen handlar om att tolka och förstå processer i det europeiska agrara landskapet och hur människor har agerat i rummet från förhistorisk tid till idag, speglat i skilda teoretiska perspektiv. Fokus ligger på landsbygden, dess struktur, produktion och förändring, men även övergripande processer som har betydelse för landskapet såsom modernisering, globalisering och industrialisering kommer att diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen