Landskapsarkeologi, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskap om landskapsarkeologin och dess ställning nationellt och internationellt. Kursen tar upp kulturlandskapet och dess fornlämningsmiljöer, olika tiders kulturlandskap, den moderna landskapssynen, skydd och bevarande i relation till kulturpolitik och jordbrukspolitik, att levandegöra kulturlandskapsmiljöer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen