Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projekt inom samhällsplanering

Kursen utvecklar din förmåga att skapa, organisera, genomföra och kommunicera projekt inom samhällsplanering.

Inom kursen tränas du i arbete i projektform inklusive initiering, planering och genomförande av ett praktiknära projekt. Du identifierar och formulerar problem och frågeställningar, samlar in, bearbetar och analyserar data och drar slutsatser. Kursen är en valbar del av femte terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, seminarier och arbetsmöten.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • initiera, planera och genomföra projekt inom givna tidsramar.
  • identifiera och formulera problem och frågeställningar relevanta för samhällsplaneringens praktik.
  • samla in, bearbeta och analysera empiri samt formulera policyrelevanta slutsatser.
  • muntligt och skriftligt presentera och sammanfatta projekt och resultat för olika målgrupper.
  • kritiskt reflektera kring projekt och sitt eget lärande.

  Examination

  Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av projekt, granskning av projekt och projektdagbok.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Anders Rickegård, Kulturgeografiska institutionen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition