Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv

Den här kursen handlar om migrationsprocesser ur ett livsloppsperspektiv; hur sociala processer, som migration, påverkas av händelser i den individuella livsbanan. Kursen kombinerar litteraturstudier med praktiska övningar i kvalitativ metod, särskilt biografiska intervjuer. Kursens fokus handlar om migration som en nyckelhändelse i den individuella livsbanan och som en process som skapar regioner och platser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.