Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv, 15 hp

Om kursen

Den här kursen handlar om migrationsprocesser ur ett livsloppsperspektiv; hur sociala processer, som migration, påverkas av händelser i den individuella livsbanan. Kursen kombinerar litteraturstudier med praktiska övningar i kvalitativ metod, särskilt biografiska intervjuer. Kursens fokus handlar om migration som en nyckelhändelse i den individuella livsbanan och som en process som skapar regioner och platser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen