Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Landskapsforskning och historisk geografi

  • 15 hp

Kursen behandlar landskapsbegreppet och de olika processer som över tid omformat landskapet. Det agrara landskapet står i fokus. Det svenska landskapet bildar en empirisk utgångspunkt, med fältarbeten som viktig undervisningsform, men en betydande del av kursen syftar till att belysa den europeiska och globala kontexten. Tidsperspektivet går från förhistorisk tid till nutid och framtid.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.