Landskapsforskning och historisk geografi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar landskapsbegreppet och de olika processer som över tid omformat landskapet. Det agrara landskapet står i fokus. Det svenska landskapet bildar en empirisk utgångspunkt, med fältarbeten som viktig undervisningsform, men en betydande del av kursen syftar till att belysa den europeiska och globala kontexten. Tidsperspektivet går från förhistorisk tid till nutid och framtid.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen