Go to this page on our english site

Uppdragsprojekt inom samhällsplanering

  • 15 hp

Projektet görs i nära samarbete med en extern organisation, till exempel en kommun eller en annan organisation inom offentlig sektor, ett företag eller en ideell förening. Projekt genomförs i form av en utredning, omvärldsanalys, utvärdering eller liknande. Resultatet redovisar du i en skriftlig rapport och vid en muntlig presentation för uppdragsgivaren.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen