Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Segregation, grannskapseffekter och bostadsplanering

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Syfte kunskapsmål

Idén med kursen är att sammanlänka forskningsfälten boendesegregation, grannskapseffekter och bostadssystem. Målet med kursen är således att studenterna ska kunna arbeta med samhällsplanering och i synnerhet bostadsplanering i yrkeslivet med god kunskapsgrund.

Innehåll och undervisningsmetoder

Forskning inom boendesegregation utgår från frågor som rumslig fördelning av människor i olika grannskap och bestämning av segregationsmönster utifrån olika aspekter (socioekonomiska, etniska eller demografiska). En fråga är flyttningar hos individer med olika karaktäristika och resurser. Men även andra orsaker tillsegregation och åtgärder för att motverka segregation studeras.

Nära relaterat till mönster och orsaker bakom segregation är idén om grannskapseffekter, dvs konsekvenser av ett segregerat boende. Om det inte fanns någon tänkt eller verklig effekt av boendesegregation skulle inte motåtgärder vara en så viktig fråga inom samhällsplanering över hela världen. Hur mäts grannskapseffekter och vilka är resultateten?

Bostadsstrukturen har avgörande betydelse för många av dessa resultat. Om olika typer av bostäder separeras rumsligt och tillgången till skilda upplåtelseformer är ojämlik, påverkar detta segregation, uppdelning och grannskapseffekter. Politik om social blandning som motåtgärd kommer att tas upp. Kursen kommer använda forskning som utgångspunkt för att forma planeringsstrategier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.