Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi, examensarbete

Kursen innebär att du arbetar med ett uppsatsarbete på avancerad nivå.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du

- formulera en forskningsfråga och systematiskt utreda denna fråga i ett uppsatsarbete.

- samla in, bearbeta och analysera geografiska data.

- granska andras uppsatsarbeten.

- i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen innebär att man enskilt genomför ett självständigt arbete motsvarade 30 hp. Detta motsvarar en termins heltidsstudier. Detta gör du genom enskilt arbete, individuell handledning och seminariediskussioner. Beroende av arbetets inriktning kan kursen innebära olika typer av fältarbete; i närområdet eller på andra platser och internationellt. Examensarbetet kan utgöra en del av en masterexamen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.