Kinesiska III, 30 hp

Kursen omfattar en termins studier i modern standardkinesiska (putonghua). Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som tidigare inhämtats. Kursen ger även en översikt av Kinas äldre historia.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen