Kinesiska IV, 30 hp

Om kursen

Kursen omfattar fjärde terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) på grundnivå. Kursen vidareutvecklar kunskaperna om Kina, Taiwan och Hongkong genom att i delkursen Kinakunskap IV problematisera det moderna samhället vad avser bl.a. kollektivt minne, identitet och den kinesiska visionen av världen.

Kursen har följande moduler:

1. Modern kinesiska IV a, 7,5 hp

Modulen omfattar i huvudsak studier av texter på modern standardkinesiska. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta ca 250 nya skrivtecken. I kursen ingår också övningar i att översätta texter till och från kinesiska. Undervisningen innehåller även en utökad teoretisk beskrivning av kinesiskans grammatik samt praktiska övningar.

2. Modern kinesiska IV b, 8,0 hp

Modulen fortsätter Modern kinesiska IV a och omfattar i huvudsak studier av texter på modern standardkinesiska. Studenten lär sig att skriva, läsa och översätta ca 200 nya skrivtecken.

3. Praktisk språkfärdighet IV, 4,5 hp

Denna modul tränar studenterna i att skriva kortare texter som behandlar utvalda ämnen på kinesiska och att muntligt beskriva, förklara, berätta och återge händelseförlopp på kinesiska.

4. Kinakunskap IV, 10 hp.

Modulen syftar bland annat till att ge studenterna en djupare förståelse för olika perspektiv och forskningsområden inom Kinastudier. Delkursen koncentrerar sig på realiteterna i det moderna Kina, Taiwan och Hongkong såsom utformandet av politiken, politisk utveckling och idéerna om politisk konfucianism. Delkursen problematiserar det moderna samhället vad avser bl.a. kollektivt minne, identitet och den kinesiska visionen av världen. Översättning kommer också att utgöra ett återkommande inslag i modulen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen