Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kinesiska V

  • 30 hp

Kursen innehåller femte terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) och innehåller följandemoduler:

Praktisk språkfärdighet V, 7,5 hp

Modulen övar upp studentens förmåga att i kommunikativt syfte på högre medelnivå förstå innehållet i valdaaudiovisuella material och texter, muntligt och skriftligt återberätta och sammanfatta detta samtmuntligt diskutera och skriftligt redovisa valda ämnen i olika sammanhang med korrekt meningsbyggnadoch teckenföljd.

Extensiv textläsning, 7,5 hp

Modulen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna kinesiska skriftspråket och övar upptextläsningsförmågan. Den innefattar textläsning, textanalys, grammatisk analys, teckenkunskap ochredovisning av facktexter.

Översättning i teori och praktik. 7,5 hp

Denna modul lägger tonvikten vid att läsa, översätta och diskutera korta källtexter på kinesiska. Deltagarna påmodulen kommer att få stifta bekantskap med olika genrer av kinesisk text. Modulen kommer även atterbjuda en introduktion till texter om översättningens teori och praktik.

Kinakunskap V, 7,5 hp

Modulen är ett seminarium om Kinas språk och kulturer och kommer att fokusera på varierande dimensioner av detta forskningsområde, till exempel språkliga och lingvistiska utvecklingstrender, interkulturella mötenmellan den kinesiska världen och Europa med ett speciellt fokus på relationerna mellan Sverige och denkinesiska världen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.