Hjärnans biokemi, orienteringskurs, 7,5 hp

Kursen ger en orientering om hjärnans struktur och funktion från molekylär- till organnivå, samt om bakomliggande orsaker till olika neurologiska sjukdomstillstånd.

Syfte och innehåll

Grundläggande neurokemiska och neurobiologiska begrepp såsom nervsystemets celler och organisation, blod-hjärnbarriären, hjärnans utveckling, elektriska impulser, jonkanaler, kemisk signalöverföring, neurotransmittorer och receptorer ingår i kursen. Dessutom berör kursen neurodegenerativa och psykiska sjukdomar ur ett molekylärt perspektiv. Neurokemiska mekanismer bakom sömn, emotioner samt hjärnans belöningssystem och drogers inverkan på detta tas också upp. Kursen anknyter till vissa teman som berör forskningsverksamheten vid institutionen, t.ex. neurodegeneration och kemikaliers effekter i nervsystemet.

Kursen går endast höstterminer och består av föreläsningar som hålls onsdagkvällar mellan kl 18.00 och 20.00.

Kurslitteraturen består av boken "Hjärnan” av Lars Olson och Anna Josephson, Karolinska Institutet University Press, samt föreläsningmaterial (power points).

Kursen examineras i form av en hemtentamen.

Kursen ges på svenska

För mer information: Studievägledare och studentexpedition i kemi eller Anna Forsby, Kursansvarig

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen