Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs, 7,5 hp

Om utbildningen

Målsättningen med kursen är att beskriva de molekylära mekanismerna med vilka läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser verkar på kroppen och hur dessa mekanismer leder fram till den kliniska effekten.

Syfte och målsättning

Läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser intar en framträdande plats inom livsvetenskaperna som vetenskapliga verktyg för att undersöka levande organismers funktion. Därtill syftar en stor del av all forskning inom området till att förstå mekanismerna bakom sjukdomstillstånd för att på så sätt lägga grunden för att utveckla läkemedel, preventiva åtgärder och andra behandlingar. Intresset för läkemedel är stort men tyvärr beskrivs vanligen bara effekten av dessa på den individuella patienten. Kunskapen om de hur läkemedel verkar på molekylär och cellulär nivå är dock i de allra flesta fall mycket bristfällig.

Kursens fokus kommer att ligga på läkemedel mot de stora folksjukdomarna; läkemedel relaterade till centrala nervsystemet (läkemedel mot depressioner, psykoser, ångestsyndrom och neurodegenerativa sjukdomar), smärttillstånd, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och infektioner.

Kursen ges på svenska

För mer information: Anna-Lena Ström, eller Anders Undén, Kursansvarig

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen