Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs, 7,5 hp

Om utbildningen

Målsättningen med kursen är att beskriva de molekylära mekanismerna med vilka läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser verkar på kroppen och hur dessa mekanismer leder fram till den kliniska effekten.

Syfte och målsättning

Läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser intar en framträdande plats inom livsvetenskaperna som vetenskapliga verktyg för att undersöka levande organismers funktion. Därtill syftar en stor del av all forskning inom området till att förstå mekanismerna bakom sjukdomstillstånd för att på så sätt lägga grunden för att utveckla läkemedel, preventiva åtgärder och andra behandlingar. Intresset för läkemedel är stort men tyvärr beskrivs vanligen bara effekten av dessa på den individuella patienten. Kunskapen om de hur läkemedel verkar på molekylär och cellulär nivå är dock i de allra flesta fall mycket bristfällig.

Kursens fokus kommer att ligga på läkemedel mot de stora folksjukdomarna; läkemedel relaterade till centrala nervsystemet (läkemedel mot depressioner, psykoser, ångestsyndrom och neurodegenerativa sjukdomar), smärttillstånd, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och infektioner.

Kursen ges på svenska

För mer information: Anna-Lena Ström, Studierektor eller Anders Undén, Kursansvarig

Om ämnet: Kemi

Kemi

Ta en tugga av ett äpple. Vad har det med kemi att göra? Mer än du tror! Ett äpple är inget annat än en samling kemikalier som socker, stärkelse och olika oljor. Om alla naturliga produkter består av kemikalier, kan vi då leva ett kemikaliefritt liv? Denna fråga och många andra får du möjlighet att fundera över då du läser kemi vid Stockholms universitet.

Till kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet söker vi dig som är framtidens problemlösare, entreprenör och upptäckare. Vi söker dig som vill förstå din omvärld!

Dina dagar består av föreläsningar och mycket tid i labbet, där teorin blir praktik. Under programmets gång kommer du att läsa kurser inom kemins olika områden:

*     organisk kemi

*     oorganisk kemi

*     fysikalisk kemi

*     biokemi

*     neurokemi

*     analytisk kemi

Dessutom ingår kurser i matematik, databearbetning och forskningsmetodik. För att ge dig en bra start i yrkeslivet kommer du att arbeta praktiskt nära olika forskargrupper, och göra praktik på ett företag. Kemistutbildningen avslutas med ett forskningsprojekt, som du gör på universitet eller ett företag, i Sverige eller utomlands.

ARBETSMARKNAD Kemister behövs för att bedöma risker med nya kemikalier och material och förklara hur världen fungerar. De kan skapa nya läkemedel och arbeta för en säkrare miljö. Kemister uppfinner, skapar, sprider kunskap och räddar världen. Vår utbildning ger dig kemikunskaper, förmåga att förklara det du gör och verktyg att analysera och lösa problem. Det är kunskap som behövs för att arbeta inom exempelvis kemisk industri, läkemedelsföretag, konsultbolag och statliga myndigheter. Arbetsmarknaden ser ljus ut.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för biokemi och biofysik