Forskningspraktik i neurokemi I, 15 hp

Om kursen

Forskningspraktiken syftar till att du praktiskt ska få omsätta dina kemikunskaper och färdigheter som du förvärvat under studietiden. Du kommer att under handledning delta i den dagliga verksamheten på ett forskningslaboratorium och utföra de sysslor som normalt ingår i arbetet. Kursen är lämplig för den som har forskningspraktik som examenskrav.

Du måste själv ordna en handledare för att bli behörig till kursen.

För mer information: Studievägledare och studentexpedition i kemi eller Anna-Lena Ström, Kursansvarig

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen