Go to this page on our english site

Forskningspraktik i neurokemi I

  • 15 hp

Forskningspraktiken syftar till att du praktiskt ska få omsätta dina kemikunskaper och färdigheter som du förvärvat under studietiden. Du kommer att under handledning delta i den dagliga verksamheten på ett forskningslaboratorium och utföra de sysslor som normalt ingår i arbetet. Kursen är lämplig för den som har forskningspraktik som examenskrav.

Du måste själv ordna en handledare för att bli behörig till kursen.

För mer information: Studievägledare och studentexpedition i kemi eller Anna-Lena Ström, Kursansvarig

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen