Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Neurokemi

  • 6 hp

Kursen behandlar molekylära mekanismer bakom kemisk signalöverföring med särskilt fokus på den neuromuskulära synapsen. Exciterbara celler, membranpotential, aktionspotential, exocytos och receptor - ligand interaktioners kinetik, samt termodynamik och muskelkontraktion behandlas. Sambandet mellan struktur och funktion hos neurotransmittorer, receptorer och nedbrytande enzymer diskuteras ur kemisk synvinkel

För mer information: Studievägledare och studentexpedition i kemi eller Anna-Lena Ström, kursansvarig

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.