Neurokemi, 6 hp

Om kursen

Kursen behandlar molekylära mekanismer bakom kemisk signalöverföring med särskilt fokus på den neuromuskulära synapsen. Exciterbara celler, membranpotential, aktionspotential, exocytos och receptor - ligand interaktioners kinetik, samt termodynamik och muskelkontraktion behandlas. Sambandet mellan struktur och funktion hos neurotransmittorer, receptorer och nedbrytande enzymer diskuteras ur kemisk synvinkel

För mer information: Studievägledare och studentexpedition i kemi eller Anna-Lena Ström, kursansvarig

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen