Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Neurokemi

Du får kunskap om de molekyler och molekylära mekanismer som krävs för att nervceller ska aktiveras, kunna kommunicera med varandra och celler i kroppens organ och därmed låta dig känna av dina sinnen, forma dina tankar, lagra dina minnen och styra din kropp. Speciellt fokus läggs på hur nervsystemet styr dina muskler, dvs den neuromuskulära synapsen, där signalsubstansen acetylkolin och dess receptorer används. Du får lära dig om sambandet mellan struktur och funktion hos signalsubstanser, receptorer och nedbrytande enzymer ur en kemisk synvinkel, samt studera receptor-ligand interaktioners kinetik.Hur toxiner och miljögifter kan påverka nervceller och nervsystemet berörs också.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.