Forskningsprojekt i neurokemi, GN, 15 hp

Om kursen

Kursen består av ett större litteraturarbete som utformas i samråd med handledaren. Visst laborativt arbete kan förekomma.

Syfte och kunskapsmål

Projektarbetet avser att ge insikter i och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom neurokemi med molekylär neurobiologi. Centrala moment är planering, genomförande och rapportering. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt muntlig rapportering i form av seminarier.

Examen och arbetsmarknad

Kursen ger kunskaper och färdigheter som ger en god grund både för val av vidare studier och till en yrkeskarriär.

Kursen ges på engelska.

Du måste själv ordna en handledare.

För mer information: Anna-Lena Ström, kursansvarig

Omfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen