Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsprojekt i neurokemi, GN

  • 15 hp

Kursen består av ett större litteraturarbete som utformas i samråd med handledaren. Visst laborativt arbete kan förekomma.

Syfte och kunskapsmål

Projektarbetet avser att ge insikter i och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom neurokemi med molekylär neurobiologi. Centrala moment är planering, genomförande och rapportering. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt muntlig rapportering i form av seminarier.

Examen och arbetsmarknad

Kursen ger kunskaper och färdigheter som ger en god grund både för val av vidare studier och till en yrkeskarriär.

Kursen ges på engelska.

Du måste själv ordna en handledare.

För mer information: Anna-Lena Ström, kursansvarig

Omfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.