Neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp

Kursen behandlar nervsystemets biokemi med fokus på nervcellernas funktioner i molekylära termer. Synapsens funktion och signaltransmissionens mekanismer vid kemiska synapser behandlas ingående. Syntes, frisättning och återupptag av klassiska neurotransmittorer och neuropeptider ingår. Sambandet mellan struktur och funktion hos jonkanaler, neurotransmittorer, receptorer och nedbrytande enzymer diskuteras ur kemisk synvinkel. Receptor - ligand interaktioners kinetik, receptor signalering och utveckling av tolerans, supersensitivitet och långtidspotentiering behandlas. Föreläsningar ges även om neurofarmakologi, några av nervsystemets sjukdomar, samt neurokemiska aspekter av valda sensoriska system som smärtsystemet.

Kursen består av föreläsningar, laborationer och en självständig literaturuppgift.

Kurslitteraturen består av föreläsningsmaterial (power point) och vetenskapliga artiklar som delas ut i samband med föreläsningarna.

För dig som vill läsa mera rekommenderas boken Basic Neurochemistry: Principles of molecular, cellular and medical neurobiology. Editors ST Brady, GJ Siegel, RW Albers & DL Price. Eighth edition, 2012, Academic Press, ISBN: 978-0-12-374947-5

Kursen ges på engelska.

För mer information: Anna-Lena Ström, kursansvarig

Omfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen