Rekombinanta peptider och proteiner, 15 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, konstruktion av syntetiska gener för uttryck av biologiskt viktiga proteiner/peptider i E. coli. Du utför en lång laboration där du följer förloppet från gen till rent protein och lär dig kloning, transformation av E. coli samt identifiering av positiva kloner. Induktionsexperiment, identifiering och rening av genprodukten ingår. Vidare studerar du uttryck i mammala celler och identifierar genprodukter med immunologiska metoder. Dessutom får du en bred översikt av moderna metoder inom genetisk ingenjörskonst.

Syftet är att ge grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att självständigt kunna gå från design av gener som kodar för rekombinanta peptider eller proteiner till uttryck och analys av genprodukter i E. coli och mammala expressionssystem. Dessa tekniker är inte bara viktiga som verktyg vid funktionella studier av en genprodukt utan också för design och produktion av t.ex. nya farmaceutiska produkter.

Kursen ges på engelska

För mer information: Einar Hallberg, kursansvarig

Omfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen