Rekombinanta peptider och proteiner, 15 hp

Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, konstruktion av syntetiska gener för uttryck av biologiskt viktiga proteiner/peptider i E. coli. Du utför en lång laboration där du följer förloppet från gen till rent protein och lär dig kloning, transformation av E. coli samt identifiering av positiva kloner. Induktionsexperiment, identifiering och rening av genprodukten ingår. Vidare studerar du uttryck i mammala celler och identifierar genprodukter med immunologiska metoder. Dessutom får du en bred översikt av moderna metoder inom genetisk ingenjörskonst.

Syftet är att ge grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att självständigt kunna gå från design av gener som kodar för rekombinanta peptider eller proteiner till uttryck och analys av genprodukter i E. coli och mammala expressionssystem. Dessa tekniker är inte bara viktiga som verktyg vid funktionella studier av en genprodukt utan också för design och produktion av t.ex. nya farmaceutiska produkter.

Kursen består av föreläsningar, laborationer, ett litteraturseminarium samt övningar. Laborationerna sker i projektform och sträcker sig över hela kursen. Närvaro på laborationer, litteraturseminarium och övningar är obligatorisk.

Kursen ges på engelska

Kurslitteratur:

Principles of Gene Manipulation and Genomics, S.B. Primrose and R.M. Twyman, 7th Edition, Blackwell Publishing, ISBN: 1-4051-3544-1

För mer information: Einar Hallberg, kursansvarig

Omfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen