Organisk kemi I, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom organisk kemi och deras tillämpningar inom reaktionsläran.

Viktiga områden som behandlas i kursen är reaktionsmekanismer, grundläggande kemiska laborationstekniker

och enklare organiska synteser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen