Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisk kemi II

  • 7,5 hp

Kursen utvecklar centrala begrepp inom organisk kemi och deras tillämpningar inom reaktionslära. Viktiga

områden är karbonylkemi, additioner, elektrofil aromatisk substitution, polymerer, konformationer samt

NMR-spektroskopi. Laborationsdelen fokuserar på grundläggande organkemiska laborationstekniker, samt

enkla organiska synteser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.