Organisk kemi II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen utvecklar centrala begrepp inom organisk kemi och deras tillämpningar inom reaktionslära. Viktiga

områden är karbonylkemi, additioner, elektrofil aromatisk substitution, polymerer, konformationer samt

NMR-spektroskopi. Laborationsdelen fokuserar på grundläggande organkemiska laborationstekniker, samt

enkla organiska synteser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen