Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Organisk kemi II

Organiska föreningar utgör grunden för allt liv och är basen för vårt samhälle. I denna fortsättningskurs på grundnivå kommer du att lära dig förstå grundläggande reaktioner som är viktiga industriellt och i naturen. På labbet kommer du att utföra egna experiment och analysera dina produkter.

Extraktion av två faser

Kursen tar vid där Organisk kemi I (KO2003) slutar, och har fokus på centrala begrepp inom organisk kemi och deras tillämpningar inom reaktionslära. Viktiga områden är karbonylkemi, additioner, elektrofil aromatisk substitution, polymerer och NMR-spektroskopi.

Föreläsningar varvas med handledda övningar och laborationer där du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Laborationsdelen fokuserar på grundläggande laborationstekniker och egna organiska synteser, inklusive en laboration i grön kemi.

Goda kunskaper i organisk kemi är nödvändiga t ex vid utveckling av nya läkemedel, nya material och bränslen. För att kunna genomföra en förändring från en fossilbaserad ekonomi, vilket är nödvändigt för att klara klimatkrisen, krävs det en god förståelse för hur organiska föreningar reagerar på en molekylär nivå.

Inom kandidatprogrammet i kemi erbjuds totalt tre kurser i organisk kemi, där KO2003 är den första och denna kurs är den andra. Under det tredje året kan du välja till KO5001 för att sammantaget få en god grund inom organisk kemi inför ditt självständiga arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och laborationer. Under teoridelen kommer du att lära dig:

  • identifiera, diskutera och lösa grundläggande organisk kemiska problem
  • redovisa reaktionsmekanismer för enkla reaktioner
  • tolka och värdera information från NMR-spektroskopi

  Teorin lärs ut under föreläsningar och övningar. Övningarna är till för att du under handledning ska kunna öva på olika koncept och ha möjlighet att ställa frågor. Genom att delta i alla aktiviteter har du bäst möjligheter att tillgodogöra dig ämnet.

  Under den laborativa delen av kursen får du göra enklare organiska synteser, och lära dig att självständigt kunna planera, utföra och redovisa grundläggande organiskt syntesarbete.

  Alla aktiviteter i laborationskursen är obligatoriska.

  Delkurser

  • Teori 4.5 hp
  • Labb 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av:

  • föreläsningar
  • övningar
  • praktiskt labbarbete

  Organisk kemi är ett ämne som kräver övning för att uppnå förståelse. Under kursens gång är det viktigt att du som student övar på materialet utanför schemalagd tid. För laborationsdelen behöver du förbereda dig, samt avsätta tid för att skriva labbrapporter.

  Heltidsstudier i kemi

  Denna kurs går på helfart under fem veckor, och betraktas som krävande. För att klara den behöver du planera och lägga ned tid på dina studier. Förväntad arbetsbelastning kan variera mellan olika veckor. Du kan ha ledig tid mitt på dagen (perfekt att sitta kvar och plugga eller påbörja din labbrapport), men kommer också att ha schemalagda laborationer till 18.30 vissa kvällar.

  Schemalagd tid:

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Labbar

  Icke schemalagd tid:

  • Självstudier
  • Labbrapporter

  Tips från tidigare studenter:

  "Gå på föreläsningarna, inte bara för att klara tentan, utan framförallt för att ta vara på riktigt bra undervisning."

  "Repetera reaktionsmekanismer från organisk kemi 1."


  "Var beredd på ett mycket högt tempo."


  "Gör alla övningsuppgifter, det ger väldigt mycket."


  "Lämna in labbar i tid, sammanfatta och skriv igenom alla mekanismer. "


  "Plugga mekanismerna från första gången ni stött på dem. De tar lite tid för dem, och dem är många!"


  "Rita mekanismer från dag ett- stooooor del av kursen och något man måste verkligen kunna till tentan."


  "Skriv laborations rapporterna samma dag som labben. Börja rita mekanismer från dag 1."


  "Plugga i god tid."


  "Börja plugga direkt!"

   
  "Skriv labrapporter direkt!"

   

  Examination

  Skriftlig salstentamen och skriftliga labrapporter. Vi ger dessutom flera frivilliga, starkt rekommenderade duggor under kursens gång. Dessa hjälper dig som student att veta vilka delar du behärskar, och vilka delar du bör öva mer på inför tentamen. Dessutom kan du använda duggapoängen för att nå upp från betyg Fx till E på tentamen.

  Examinator

  Berit Olofsson
  berit.olofsson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Burrows, Holman, Parsons. Prilling & Price: Chemistry3, 4th Edition, Oxford University Press 

  Utdelat material från föreläsare, adjunkter och assistenter

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Efter kursen

  Här hittar du kursvärderingar från tidigare kurser.

  Kursvärdering KO3005 VT21 (148 Kb)

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  ”Organisk kemi anses vara ett av de svåraste ämnena att studera. Den utmaningen går jag igång på

  Möt Nicklas, årets lärare på naturvetenskapliga fakulteten 2019, är en uppskattad forskare och lärare som är känd för att förklara svåra saker på ett begripligt sätt.

  Nicklas Selander, biträdande lektor vid institutionen för organisk kemi, är en uppskattad forskare och lärare som är skicklig på att förklara svåra delar på ett begripligt sätt.  

  – Det absolut bästa är när studenter upplever ett ”aha-moment”, berättar Nicklas. 

  Hej Nicklas, kan du berätta lite om din bakgrund? Vad fick dig att börja studera kemi?

  – Jag har nog alltid varit intresserad av naturvetenskap och nyfiken på hur saker fungerar. Att det blev just kemi beror till stor del på en kemilärare jag hade i gymnasiet. Vi fick göra mycket labbar och läste mer avancerad teori. Som ett projektarbete fick jag göra Lidokain, ett viktigt lokalbedövningsmedel som utvecklades på Stockholms högskola – föregångaren till SU. Jag blev väldigt fascinerad över hur jag själv kunde syntetisera Lidokain från enklare komponenter. När det var dags för universitetsstudier började jag med matematik, men gick sedan över till kemi då jag saknade den praktiska, experimentella delen.

  Vad har varit det bästa med att studera kemi?  

  – Just blandningen mellan att försöka förstå naturen och att utveckla nya reaktioner har varit min drivkraft. Under mina kemistudier på SU hade jag många bra lärare och assistenter som inspirerade mig till att fortsätta inom organisk kemi. I de flesta kurser ingick laborativa moment som jag tyckte var väldigt kul. Dessutom hade vi en bra sammanhållning i studentgruppen, vilket också är viktigt för att trivas med studierna.

  Vad är det bästa med att undervisa i kemi?

  – Det absolut bästa är när studenter upplever ett ”aha-moment”. När de slitit länge med att förstå något svårt och till sist får alla bitar att falla på plats. Det är enormt tillfredställande att se detta, och veta att man förhoppningsvis bidragit till att de uppnått förståelsen. Organisk kemi betraktas ofta som ett av de svåraste ämnena man kan studera. Det är en utmaning jag gått igång på, och eftersom många studenter läser andra program är det viktigt att exemplifiera varför kunskaper i organisk kemi är viktiga för många andra vetenskaper. 

  Du blev tilldelad utmärkelsen Årets lärare 2019. Grattis! Vad beror det på tror du?

  – Tack! Tillsammans med kollegor har jag lett en omstrukturering av våra grundkurser för att göra upplägget mer pedagogiskt och att sammanbinda delar i kursen. Med uppdaterat material och organisation har studenterna kunnat få grepp om ämnet på ett enklare sätt. Under mina föreläsningar fokuserar jag på att få studenterna att förstå ämnet lite djupare. Vi löser problem tillsammans och jag försöker förmedla hur de kan angripa problemen. Organisk kemi är svårt och kan i början upplevas som omöjligt att lära sig. Därför har det varit viktigt att motivera studenterna, och skapa en så bra lärandemiljö som möjligt.

  Vad är det bästa med att forska i kemi?

  – Att upptäcka nya saker och lära sig mer om hur kemi fungerar! I min grupp arbetar vi med metodutveckling och katalytiska reaktioner. Det är väldigt tillfredsställande när man jobbat med ett projekt länge och plötsligt får nya data som gör att man kan förstå vad som egentligen händer. När man sedan kan bekräfta sina hypoteser och använda det man lärt sig för att göra nya reaktioner är fantastiskt. I många fall tror vi oss veta hur utfallet blir. I andra fall händer helt nya saker som vi inte förutsett. Det senare kan leda till nya projekt och studier som kanske ingen annan i hela världen har jobbat med.

  Har du gjort någon spännande upptäckt inom ditt område som du kan berätta om?

  – Vi har utvecklat en serie av reaktioner som baseras på radikaler och fluorkemi. Just nu håller vi på att avsluta ett projekt som ger tillgång till fluorerade amidderivat. Fluorinerade molekyler har väldigt speciella egenskaper som är viktiga för utveckling av läkemedel, material och agrokemiska produkter. Efter mycket slit har vi nu lyckats lösa många problem vi hittat på vägen – det känns då extra bra.

  Hur kan kemi och forskning inom kemi leda till ett bättre och mer hållbart samhälle?

  – Alla delar av kemin är viktiga för att kunna omvända vår värld till ett mer hållbart och fortsatt avancerat samhälle. Jordens befolkning ökar, resurser i form av olja och ädelmetaller minskar, och vi har nya utmaningar inom klimat, medicin och hälsa. I alla dessa fält behövs specialister inom kemi för att hitta nya lösningar som fungerar. Först när man förstår de kemiska processer som är viktiga för livet och hela vår moderna värld kan man hitta alternativ till de processer vi idag använder oss av. Det är därför viktigt att det finns en blandning mellan grundforskning och mer tillämpad forskning. 

  Har du några tips till blivande studenter? Varför är kandidatutbildningen en bra start?

  – Kandidatutbildningen innehåller en bra blandning av teori och praktik. Jag gillade att man fick prova på olika kemins olika innan man bestämmer sig för inriktning. Har du ett grundläggande intresse för problemlösning och för att förstå vår omvärld, samt ett intresse för att göra en skillnad för framtiden, är kemi ett bra val. Det finns många olika riktningar att välja efter kandidatprogrammet, och kemister behövs i många olika sektorer.

  Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?

  – Ingen dag är den andra lik! Under vissa perioder undervisar jag och under andra fokuserar jag mer på forskning. Vissa uppgifter är förutsägbara och andra är svårare att förutse. Inom forskningen är det ofta nya resultat att fundera på och försöka förstå. Jag jobbar med människor från hela världen och får många internationella kontakter genom konferenser och besök. Det är därför ett varierande och stimulerande arbete.

   

 • Kontakt

  Kursansvarig och examinator
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition