Metallorganisk kemi, 15 hp

The course is divided into two parts. The first part covers the fundamental principles of the bonding in organometallic compounds and the basic reaction steps of the metalcatalyzed reactions. The principles of chemical bonding and organometallic reactivity are applied in the second part of the course for transition metal catalysis. A number of synthetically useful catalytic processes are covered, and detailed reaction mechanisms for these processes are discussed. The principles for asymmetric catalysis is presented.

Tid: Course given November to January

Responisble person: Bélen Martín-Matute

More information:

https://www.kemi.su.se/polopoly_fs/1.406754.1539778660!/menu/standard/file/Schedule%20KO7009%20%20%20HT2018.pdf

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen