Grekiska II, 30 hp

Om kursen

Dina grammatiska kunskaper fördjupas genom läsning av Lysias eller Demosthenes (delkurs 1). Ca 50 sidor text ur Herodotos samt t.ex. Nya Testamentet eller Epiktetos läses (delkurs 2). Av Homeros läses ca 1000 vers, därutöver läses några dikter, t.ex. av Sapfo och Alkaios (delkurs 3). En tragedi eller komedi läses i sin helhet och studeras ur språk- och litteraturvetenskaplig synvinkel (delkurs 4).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen