Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grekiska - Grammatik och textstudium

Denna kurs breddar och fördjupar dina kunskaper i den grekiska grammatiken och litteraturen. Särskilda teman i grammatiken studeras särskilt, såsom negation, modus och tempus. Kursen innehåller också en översikt av den klassisk-filologiska grammatikens historia samt språkhistoriska perspektiv. En längre eller två kortare vetenskapliga artiklar om något självvalt grammatiskt fenomen redovisas i form av ett referat.